154695_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154695
Om lag uendra eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-10-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 42 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Om lag uendra eksportpris for fersk laks

I veke 42 2014 var eksportprisen for fersk laks 34,44 kr/kg, ein liten auke på 0,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 42 2014Endring i prosent
Uke 41 2014 - Uke 42 2014Uke 42 2013 - Uke 42 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks34,440,1-10,1
Fryst laks42,523,29,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 9252,1-0,7
Fryst laks1 1398,1-8,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 42 enda på 17 925 tonn, og var 2,1 prosent høgare enn veka før då volumet var 17 554 tonn.

I veke 42 blei det eksportert 1 139 tonn frosen laks, og prisen var 42,52 kr/kg.