154693_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154693
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-10-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 41 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 41 2014 var eksportprisen for fersk laks 34,40 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 41 2014Endring i prosent
Uke 40 2014 - Uke 41 2014Uke 41 2013 - Uke 41 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks34,40-3,3-3,6
Fryst laks41,192,14,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 5542,5-4,8
Fryst laks1 054-30,2-17,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 41 enda på 17 554 tonn, og var 2,5 prosent lågare enn veka før då volumet var 17 134 tonn.

I veke 41 blei det eksportert 1 054 tonn frosen laks, og prisen var 41,19 kr/kg.