154691_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154691
Svak auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-10-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 40 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportpris for fersk laks

I veke 40 2014 var eksportprisen for fersk laks 35,59 kr/kg, ein liten auke på 0,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 40 2014Endring i prosent
Uke 39 2014 - Uke 40 2014Uke 40 2013 - Uke 40 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks35,590,5-0,8
Fryst laks40,350,88,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 1340,0-8,5
Fryst laks1 50942,613,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 40 enda på 17 134 tonn, om lag same kvantum som veka før då volumet var 1 17 142 tonn.

I veke 40 blei det eksportert 1 509 tonn frosen laks, og prisen var 40,35 kr/kg.

1 Rettet 09.10.2014.