154689_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154689
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-10-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 39 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 39 2014 var eksportprisen for fersk laks 35,43 kr/kg, ein auke på 4,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 39 2014Endring i prosent
Uke 38 2014 - Uke 39 2014Uke 39 2013 - Uke 39 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks35,434,18,0
Fryst laks40,041,08,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 142-1,5-7,3
Fryst laks1 05833,9-29,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 39 enda på 17 142 tonn, 1,5 prosent lågare enn veka før då eksportkvantumet var 17 405 tonn.

I veke 39 blei det eksportert 1 058 tonn frosen laks, og prisen var 40,04 kr/kg.