154687_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154687
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-09-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 38 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 38 2014 var eksportprisen for fersk laks 34,05 kr/kg, ein liten nedgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 38 2014Endring i prosent
Uke 37 2014 - Uke 38 2014Uke 38 2013 - Uke 38 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks34,05-1,113,3
Fryst laks39,66-1,7-1,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 4052,3-7,7
Fryst laks790-34,1-30,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 17 405 tonn, 2,3 prosent høgre enn veka før då eksportkvantumet var 17 009 tonn.

I veke 38 blei det eksportert 790 tonn frosen laks, og prisen var 39,66 kr/kg.