154685_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154685
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-09-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 37 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 37 2014 var eksportprisen for fersk laks 34,43 kr/kg, ein nedgang på 3,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 37 2014Endring i prosent
Uke 36 2014 - Uke 37 2014Uke 37 2013 - Uke 37 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks34,43-3,62,1
Fryst laks40,354,2-3,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 009-0,2-5,6
Fryst laks1 19918,816,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 37 enda på 17 009 tonn, 0,2 prosent lågare enn veka før då eksportkvantumet var 17 045 tonn.

I veke 37 blei det eksportert 1 199 tonn frosen laks, og prisen var 40,35 kr/kg.