154683_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154683
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-09-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 36 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 36 2014 var eksportprisen for fersk laks 35,71 kr/kg, ein auke på 2,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 36 2014Endring i prosent
Uke 35 2014 - Uke 36 2014Uke 36 2013 - Uke 36 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks35,712,4-4,3
Fryst laks38,72-3,3-5,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 0454,71,5
Fryst laks1 00917,936,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 17 045 tonn, ein oppgang på 4,7 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 16 287 tonn.

I veke 36 blei det eksportert 1 009 tonn frosen laks, og prisen var 38,72 kr/kg.