154681_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154681
Stabil eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-09-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 35 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabil eksportpris for fersk laks

I veke 35 2014 var eksportprisen for fersk laks 34,87 kr/kg, ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

 

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 35 2014Endring i prosent
Uke 34 2014 - Uke 35 2014Uke 35 2013 - Uke 35 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks34,87-0,2-8,6
Fryst laks40,060,7-4,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 287-2,6-0,7
Fryst laks856-11,566,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 35 enda på 16 287 tonn, ned 2,6 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 16 726 tonn.
I veke 35 blei det eksportert 856 tonn frosen laks, og prisen var 40,06 kr/kg.