154679_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154679
Nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2014-08-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 34 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for laks

I veke 34 2014 var eksportprisen for fersk laks 34,95 kr/kg, ein nedgang på 2,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 34 2014Endring i prosent
Uke 33 2014 - Uke 34 2014Uke 34 2013 - Uke 34 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks34,95-2,4-16,8
Fryst laks39,79-3,9-2,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 7266,57,7
Fryst laks96720,679,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 16 726 tonn, opp 6,5 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 15 710 tonn.

I veke 34 blei det eksportert 967 tonn frosen laks, og prisen var 39,79 kr/kg