154677_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154677
Nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2014-08-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 33 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for laks

I veke 33 2014 var eksportprisen for fersk laks 35,82 kr/kg, ein nedgang på 4,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 33 2014Endring i prosent
Uke 32 2014 - Uke 33 2014Uke 33 2013 - Uke 33 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks35,82-4,4-17,5
Fryst laks41,421,94,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 7100,514,9
Fryst laks80248,038,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 33 enda på 15 710 tonn, opp 0,5 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 15 634 tonn.

I veke 33 blei det eksportert 802 tonn frosen laks, og prisen var 41,42 kr/kg.