154675_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154675
Noko nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2014-08-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 32 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko nedgang i eksportpris for laks

I veke 32 2014 var eksportprisen for fersk laks 37,48 kr/kg, ein svak nedgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 32 2014Endring i prosent
Uke 31 2014 - Uke 32 2014Uke 32 2013 - Uke 32 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,48-0,6-6,1
Fryst laks40,64-6,2-6,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 6341,313,8
Fryst laks54221,3-6,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 15 634 tonn, opp 1,3 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 15 439 tonn.

I veke 32 blei det eksportert 542 tonn frosen laks, og prisen var 40,64 kr/kg.