154673_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154673
Fall i eksportpris for laks
statistikk
2014-08-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 31 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportpris for laks

I veke 31 2014 var eksportprisen for fersk laks 37,70 kr/kg, eit markant fall på 10,7 prosent, 4,53 kroner lågare enn veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 31 2014Endring i prosent
Uke 30 2014 - Uke 31 2014Uke 31 2013 - Uke 31 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,70-10,7-6,1
Fryst laks43,32-0,40,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 4398,022,8
Fryst laks44730,71,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 31 enda på 15 439 tonn, ein auke på 8,0 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 14 297 tonn.

I veke 31 blei det eksportert 447 tonn frosen laks, og prisen var 43,32 kr/kg.