154671_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154671
Stabil eksportpris for laks
statistikk
2014-07-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabil eksportpris for laks

I veke 30 2014 var eksportprisen for fersk laks 42,23 kr/kg. Dette er omtrent same prisen som  veka før.   

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 30 2014Endring i prosent
Uke 29 2014 - Uke 30 2014Uke 30 2013 - Uke 30 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,23-0,1-1,8
Fryst laks43,498,1-0,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 297-1,15,8
Fryst laks342-45,5-37,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 14 297 tonn, ein nedgang på 1,1 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 14 452 tonn.

I veke 30 blei det eksportert 342 tonn frosen laks, og prisen var 43,49 kr/kg.