154669_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154669
Noko auke i eksportpris for laks
statistikk
2014-07-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko auke i eksportpris for laks

I veke 29 2014 var eksportprisen for fersk laks 42,26 kr/kg, ei auke på 1,4 prosent samanlikna med veka før.   

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 29 2014Endring i prosent
Uke 28 2014 - Uke 29 2014Uke 29 2013 - Uke 29 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,261,4-6,3
Fryst laks40,225,6-7,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 452-5,32,5
Fryst laks628-23,941,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 14 452 tonn, ein nedgang på 5,3 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 15 256 tonn.

I veke 29 blei det eksportert 628 tonn frosen laks, og prisen var 40,22 kr/kg.