154667_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154667
Vesentleg oppgang i eksportpris for laks
statistikk
2014-07-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 28 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vesentleg oppgang i eksportpris for laks

I veke 28 2014 var eksportprisen for fersk laks 41,66 kr/kg, ein markant oppgang på 10,8 prosent – 4 kroner høgare samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 28 2014Endring i prosent
Uke 27 2014 - Uke 28 2014Uke 28 2013 - Uke 28 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,6610,8-5,9
Fryst laks38,10-3,0-10,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 2561,08,2
Fryst laks825-8,9113,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 28 enda på 15 256 tonn, ein svak auke på 1,0 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 15 108 tonn.

I veke 28 blei det eksportert 825 tonn frosen laks, og prisen var 38,10 kr/kg.