154665_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154665
Markant oppgang i eksportpris for laks
statistikk
2014-07-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 27 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Markant oppgang i eksportpris for laks

I veke 27 2014 var eksportprisen for fersk laks 37,60 kr/kg, ein vesentleg oppgang på 11,9 prosent – 4 kroner høgare samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 27 2014Endring i prosent
Uke 26 2014 - Uke 27 2014Uke 27 2013 - Uke 27 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,6011,9-16,7
Fryst laks39,260,4-8,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 108-11,96,3
Fryst laks9060,7154,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 27 enda på 15 108 tonn, ein nedgang på 11,9 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 17 145 tonn.

I veke 27 blei det eksportert 906 tonn frosen laks, og prisen var 39,26 kr/kg.