154659_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154659
Ny nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2014-07-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ny nedgang i eksportpris for laks

I veke 26 2014 var eksportprisen for fersk laks 33,60 kr/kg, ein nedgang på 7,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 26 2014Endring i prosent
Uke 25 2014 - Uke 26 2014Uke 26 2013 - Uke 26 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks33,60-7,9-22,6
Fryst laks39,100,4-6,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 145-0,928,8
Fryst laks90012,538,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 26 enda på 17 145 tonn, ein nedgang på 0,9 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 17 308 tonn.

I veke 26 blei det eksportert 900 tonn frosen laks, og prisen var 39,10 kr/kg.