154657_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154657
Framleis nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2014-06-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis nedgang i eksportpris for laks

I veke 25 2014 var eksportprisen for fersk laks 36,47 kr/kg, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2014Endring i prosent
Uke 24 2014 - Uke 25 2014Uke 25 2013 - Uke 25 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,47-2,8-11,5
Fryst laks38,94-6,7-7,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 30812,729,8
Fryst laks80011,465,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 17 308 tonn, ein auke på 12,7 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 15 355 tonn.

I veke 25 blei det eksportert 800 tonn frosen laks, og prisen var 38,94 kr/kg.