154655_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154655
Svak nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2014-06-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 24 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for laks

I veke 24 2014 var eksportprisen for fersk laks 37,51 kr/kg, ein svak nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 24 2014Endring i prosent
Uke 23 2014 - Uke 24 2014Uke 24 2013 - Uke 24 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,51-0,4-4,4
Fryst laks41,75-2,5-3,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 355-9,22,8
Fryst laks7185,031,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 24 enda på 15 355 tonn, og falt med 9,2 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 16 919 tonn.

I veke 24 blei det eksportert 718 tonn frosen laks, og prisen var 41,75 kr/kg.