154653_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154653
Framleis nedgang i eksportprisen på laks
statistikk
2014-06-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis nedgang i eksportprisen på laks

I veke 23 2014 var eksportprisen for fersk laks 37,65 kr/kg, ein nedgang på 3,0 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2014Endring i prosent
Uke 22 2014 - Uke 23 2014Uke 23 2013 - Uke 23 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,65-3,0-6,4
Fryst laks42,82-1,20,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 91917,114,0
Fryst laks6849,869,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 16 919 tonn, og auka med 17,1 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 14 444 tonn.

I veke 23 blei det eksportert 684 tonn frosen laks, og prisen var 42,82 kr/kg.