154651_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154651
Framleis nedgang i eksportprisen på laks
statistikk
2014-06-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 22 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis nedgang i eksportprisen på laks

I veke 22 2014 var eksportprisen for fersk laks 38,83 kr/kg, ein nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 22 2014Endring i prosent
Uke 21 2014 - Uke 22 2014Uke 22 2013 - Uke 22 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,83-1,4-4,8
Fryst laks43,36-1,42,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 444-13,0-4,8
Fryst laks623-2,418,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 22 enda på 14 444 tonn, og gjekk ned 13,0 prosent frå veka før då eksportkvantumet var 16 593 tonn.

I veke 22 blei det eksportert 623 tonn frosen laks, og prisen var 43,36 kr/kg.