154649_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154649
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-05-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 21 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 21 2014 var eksportprisen for fersk laks 39,37 kr/kg, ein nedgang på 2,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 21 2014Endring i prosent
Uke 20 2014 - Uke 21 2014Uke 21 2013 - Uke 21 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,37-2,3-10,1
Fryst laks43,99-0,411,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 5935,714,8
Fryst laks63883,9152,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 21 enda på 16 593 tonn, ein auke på 5,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15 695 tonn.

I veke 21 blei det eksportert 638 tonn frosen laks, og prisen var 43,99 kr/kg.