154647_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154647
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-05-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 20 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 20 2014 var eksportprisen for fersk laks 40,28 kr/kg, ein nedgang på 4,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 20 2014Endring i prosent
Uke 19 2014 - Uke 20 2014Uke 20 2013 - Uke 20 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,28-4,2-7,4
Fryst laks44,18-4,77,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 6950,411,1
Fryst laks347-6,57,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 15 695 tonn, ein svak auke på 0,4 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15 636 tonn.

I veke 20 blei det eksportert 347 tonn frosen laks, og prisen var 44,18 kr/kg.