154645_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154645
Fall i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-05-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 19 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportpris for fersk laks

I veke 19 2014 var eksportprisen for fersk laks 42,03 kr/kg, ein nedgang på 5,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 19 2014Endring i prosent
Uke 18 2014 - Uke 19 2014Uke 19 2013 - Uke 19 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,03-5,8-0,7
Fryst laks46,365,015,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 6367,210,0
Fryst laks371-16,634,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 15 636 tonn, ein auke på 7,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14 590 tonn.

I veke 19 blei det eksportert 371 tonn frosen laks, og prisen var 46,36 kr/kg.