154643_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154643
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-05-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 18 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 18 2014 var eksportprisen for fersk laks 44,62 kr/kg, ein nedgang på 3,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 18 2014Endring i prosent
Uke 17 2014 - Uke 18 2014Uke 18 2013 - Uke 18 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,62-3,65,2
Fryst laks44,14-4,23,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 590-0,210,0
Fryst laks445155,767,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 18 enda på 14 590 tonn, ei lita nedgang på 0,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14 614 tonn.

I veke 18 blei det eksportert 445 tonn frosen laks, og prisen var 44,14 kr/kg.