154641_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154641
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-04-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 17 2014 var eksportprisen for fersk laks 46,29 kr/kg, ein nedgang på 2,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2014Endring i prosent
Uke 16 2014 - Uke 17 2014Uke 17 2013 - Uke 17 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,29-2,310,2
Fryst laks46,09-0,912,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 61421,22,3
Fryst laks174-17,9-44,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 14 614 tonn, ein vesentleg auke på 21,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 12 057 tonn. Som tidlegare år, var eksportkvantumet av laks lågt i påskeveka.

I veke 17 blei det eksportert 174 tonn frosen laks, og prisen var 46,09 kr/kg.