154727_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154727
Prishopp på laks i påskeveka
statistikk
2014-04-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 16 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Prishopp på laks i påskeveka

I veke 16 2014 var eksportprisen for fersk laks 47,40 kr/kg, ein auke på 6,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 16 2014Endring i prosent
Uke 15 2014 - Uke 16 2014Uke 16 2013 - Uke 16 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks47,406,99,6
Fryst laks46,494,119,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 057-38,9-10,3
Fryst laks212-55,2-31,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 12 057 tonn, ein nedgang på 38,9 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 19 722 tonn. Som tidlegare år var eksportkvantumet av laks lågt i påskeveka.

I veke 16 blei det eksportert 212 tonn frosen laks, og prisen var 46,49 kr/kg.