154725_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154725
Noko auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-04-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 15 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko auke i eksportpris for fersk laks

I veke 15 2014 var eksportprisen for fersk laks 44,35 kr/kg, ein svak auke på 0,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 15 2014Endring i prosent
Uke 14 2014 - Uke 15 2014Uke 15 2013 - Uke 15 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,350,84,9
Fryst laks44,65-2,616,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 72213,945,5
Fryst laks4739,7114,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 15 enda på 19 722 tonn, ein vesentleg auke på 13,9 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 17 313 tonn. Større eksportkvanta er vanleg uka før påske.

I veke 15 blei det eksportert 473 tonn frosen laks, og prisen var 44,65 kr/kg.