154723_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154723
Svak oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-04-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 14 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 14 2014 var eksportprisen for fersk laks 44,01 kr/kg, ein svak auke på 0,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 14 2014Endring i prosent
Uke 13 2014 - Uke 14 2014Uke 14 2013 - Uke 14 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,010,410,4
Fryst laks45,853,818,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 3137,153,3
Fryst laks43110,289,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 17 313 tonn, ein stor auke på 7,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16 159 tonn.

I veke 14 blei det eksportert 431 tonn frosen laks, og prisen var 45,85 kr/kg.