154721_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154721
Svak oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-04-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 13 2014 var eksportprisen for fersk laks 43,83 kr/kg, ein oppgang på 0,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 13 2014Endring i prosent
Uke 12 2014 - Uke 13 2014Uke 13 2013 - Uke 13 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,830,515,6
Fryst laks44,18-6,825,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 159-1,847,1
Fryst laks3913,49,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 16 159 tonn, ein nedgang på 1,8 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16 449 tonn.

I veke 13 blei det eksportert 391 tonn frosen laks, og prisen var 44,18 kr/kg.