154719_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154719
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-03-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 12 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 12 2014 var eksportprisen for fersk laks 43,63 kr/kg, ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 12 2014Endring i prosent
Uke 11 2014 - Uke 12 2014Uke 12 2013 - Uke 12 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,63-1,021,1
Fryst laks47,412,424,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 4493,0-10,5
Fryst laks378-25,3-12,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 16 449 tonn, ein auke på 3,0 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15 975 tonn.

I veke 12 blei det eksportert 378 tonn frosen laks, og prisen var 47,41 kr/kg.