154717_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154717
Ubetydelig nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-03-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 11 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ubetydelig nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 11 2014 var eksportprisen for fersk laks 44,07 kr/kg, ein marginal nedgang på 0,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 11 2014Endring i prosent
Uke 10 2014 - Uke 11 2014Uke 11 2013 - Uke 11 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,07-0,116,9
Fryst laks46,28-2,120,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 9750,20,5
Fryst laks50613,511,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 11 enda på 15 975 tonn, ein svak auke på 0,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15 949 tonn.

I veke 11 blei det eksportert 506 tonn frosen laks, og prisen var 46,28 kr/kg.