154715_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154715
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-03-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 10 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 10 2014 var eksportprisen for fersk laks 44,13 kr/kg, ein nedgang på 5,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 10 2014Endring i prosent
Uke 9 2014 - Uke 10 2014Uke 10 2013 - Uke 10 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,13-5,513,4
Fryst laks47,29-0,428,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 949-0,19,4
Fryst laks44657,024,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 15 949 tonn, ein marginal nedgang på 0,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15 963 tonn.

I veke 10 blei det eksportert 446 tonn frosen laks, og prisen var 47,29 kr/kg.