154713_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154713
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-03-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 9 2014

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 9 2014 var eksportprisen for fersk laks 46,68 kr/kg, ein nedgang på 4,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2014Endring i prosent
Uke 8 2014 - Uke 9 2014Uke 9 2013 - Uke 9 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,68-4,319,8
Fryst laks47,49-3,045,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 96311,417,8
Fryst laks28417,8-55,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 15 963 tonn, ein sterk auke på 11,4 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14 324 tonn.

I veke 8 blei det eksportert 284 tonn frosen laks, og prisen var 47,49 kr/kg.