132866_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132866
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-02-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 8 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 8 2014 var eksportprisen for fersk laks 48,76 kr/kg, ein svak nedgang på 1,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 8 2014Endring i prosent
Uke 7 2014 - Uke 8 2014Uke 8 2013 - Uke 8 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,76-1,331,7
Fryst laks48,976,239,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 3248,68,8
Fryst laks241-39,3-49,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 14 324 tonn, ein sterk auke på 8,6 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 13 190 tonn.

I veke 8 blei det eksportert 241 tonn frosen laks, og prisen var 48,97 kr/kg.