132864_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132864
Sterk oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-02-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 7 2014 var eksportprisen for fersk laks 49,41 kr/kg, ein vesentleg auke på 8,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 7 2014Endring i prosent
Uke 6 2014 - Uke 7 2014Uke 7 2013 - Uke 7 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,418,336,8
Fryst laks46,11-3,339,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 1901,0-8,0
Fryst laks397-25,83,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 13 190 tonn, ein svak auke på 1,0 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 13 053 tonn.

I veke 7 blei det eksportert 397 tonn frosen laks, og prisen var 46,11 kr/kg.