132862_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132862
Lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-02-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 6 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare eksportpris for fersk laks

I veke 6 2014 var eksportprisen for fersk laks 45,62 kr/kg, ein nedgang på 2,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 6 2014Endring i prosent
Uke 5 2014 - Uke 6 2014Uke 6 2013 - Uke 6 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,62-2,530,9
Fryst laks47,691,543,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 053-5,3-4,2
Fryst laks535-0,610,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 6 enda på 13 053 tonn, ein nedgång på 5,3 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 13 784 tonn.

I veke 6 blei det eksportert 535 tonn frosen laks, og prisen var 47,69 kr/kg.