132860_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132860
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-02-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 5 2014 var eksportprisen for fersk laks 46,80 kr/kg, ein nedgang på 5,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 5 2014Endring i prosent
Uke 4 2014 - Uke 5 2014Uke 5 2013 - Uke 5 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,80-5,932,7
Fryst laks46,985,847,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 7840,60,4
Fryst laks53815,7-6,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 5 enda på 13 784 tonn, ein svak auke på 0,6 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 13 699 tonn.

I veke 5 blei det eksportert 538 tonn frosen laks, og prisen var 46,98 kr/kg.