132858_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132858
Svak auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-01-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 4 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportpris for fersk laks

I veke 4 2014 var eksportprisen for fersk laks 49,72 kr/kg, ein svak auke på 0,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 4 2014Endring i prosent
Uke 3 2014 - Uke 4 2014Uke 4 2013 - Uke 4 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,720,936,2
Fryst laks44,39-0,949,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 699-5,6-2,2
Fryst laks465-10,7-44,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 13 699 tonn 1 , ein nedgang på 5,6 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14 505 tonn.

I veke 4 blei det eksportert 465 tonn frosen laks, og prisen var 44,39 kr/kg.

1 Tallet ble rettet 30. januar 2014