132856_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132856
Svak auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-01-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 3 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportpris for fersk laks

I veke 3 2014 var eksportprisen for fersk laks 49,27 kr/kg, ein svak auke på 1,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 3 2014Endring i prosent
Uke 2 2014 - Uke 3 2014Uke 3 2013 - Uke 3 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,271,141,7
Fryst laks44,800,748,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 505-4,1-4,2
Fryst laks52148,0-36,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 3 enda på 14 505 tonn, ein nedgang på 4,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15 118 tonn.

I veke 3 blei det eksportert 521 tonn frosen laks, og prisen var 44,80 kr/kg.