132854_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132854
Fall i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 2 2014

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportpris for fersk laks

I veke 2 2014 var eksportprisen for fersk laks 48,75 kr/kg, ein nedgang på 3,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 2 2014Endring i prosent
Uke 1 2014 - Uke 2 2014Uke 2 2013 - Uke 2 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,75-3,246,2
Fryst laks44,49-2,147,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 11861,8-3,6
Fryst laks352146,2-36,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 15 118 tonn, ein sterk auke på 61,8 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 9 341 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 2 blei det eksportert 352 tonn frosen laks, og prisen var 44,49 kr/kg.