132852_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132852
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 1 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 1 2014 var eksportprisen for fersk laks 50,34 kr/kg, ein svak nedgang på 0,5 prosent samanlikna med veka tidlegare. 

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2014Endring i prosent
Uke 52 2013 - Uke 1 2014Uke 1 2013 - Uke 1 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks50,34-0,550,0
Fryst laks45,4410,267,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks9 34131,6-9,9
Fryst laks14328,8-29,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 1 enda på 9 341 tonn, ein sterk auke på 31,6 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 7 100 tonn, og om lag 1 000 tonn lågare enn i veke 1 i 2013. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 1 blei det eksportert 143 tonn frosen laks, og prisen var 45,44 kr/kg.