132850_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132850
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-01-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 52 2013 var eksportprisen for fersk laks 50,58 kr/kg, ein auke på 4,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 52 2013Endring i prosent
Uke 51 2013 - Uke 52 2013Uke 52 2012 - Uke 52 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks50,584,252,8
Fryst laks41,22-4,538,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks7 100-68,6-3,5
Fryst laks111-84,0-29,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 7 100 tonn, ein nedgang på 68,6 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 22 644 tonn og om lag 250 tonn lågare enn i veke 52 i 2012. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 52 blei det eksportert 111 tonn frosen laks, og prisen var 41,22 kr/kg.