132848_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132848
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-12-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 51 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 51 2013 var eksportprisen for fersk laks 48,52 kr/kg, ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 51 2013Endring i prosent
Uke 50 2013 - Uke 51 2013Uke 51 2012 - Uke 51 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,52-0,264,1
Fryst laks43,143,250,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks22 644-4,1-2,5
Fryst laks695-5,8-21,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 22 644 tonn, ein nedgang på 4,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 23 617 tonn. Som i siste veke blei det i veke 51 eksportert fersk laks for over ein milliard kroner.

I veke 51 blei det eksportert 695 tonn frosen laks, og prisen var 43,14 kr/kg.