132846_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132846
Rekordhøg eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-12-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 50 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Rekordhøg eksportpris for fersk laks

I veke 50 2013 var eksportprisen for fersk laks 48,61 kr/kg, ein auke på 6,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2013Endring i prosent
Uke 49 2013 - Uke 50 2013Uke 50 2012 - Uke 50 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,616,557,9
Fryst laks41,79-1,444,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks23 61711,8-0,2
Fryst laks738-15,8-4,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 23 617 tonn, ein oppgang på 11,8 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 21 121 tonn. For første gong blei det eksportert fersk laks for meir enn 1 milliard kroner på ei veke.

I veke 50 blei det eksportert 738 tonn frosen laks, og prisen var 41,79 kr/kg.