132844_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132844
Vesentleg auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-12-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vesentleg auke i eksportpris for fersk laks

I veke 49 2013 var eksportprisen for fersk laks 45,65 kr/kg, ein markant auke på 13,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2013Endring i prosent
Uke 48 2013 - Uke 49 2013Uke 49 2012 - Uke 49 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,6513,656,6
Fryst laks42,40-3,043,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 12114,9-3,5
Fryst laks876-27,9-16,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 21 121 tonn, ein oppgang på 14,9 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 384 tonn.

I veke 49 blei det eksportert 876 tonn frosen laks, og prisen var 42,40 kr/kg.