132842_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132842
Svak auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-12-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 48 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportpris for fersk laks

I veke 48 2013 var eksportprisen for fersk laks 40,17 kr/kg, ein svak auke på 0,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 48 2013Endring i prosent
Uke 47 2013 - Uke 48 2013Uke 48 2012 - Uke 48 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,170,648,0
Fryst laks43,702,652,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 3842,7-5,2
Fryst laks1 215-11,214,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 48 enda på 18 384 tonn, ein oppgang på 2,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 17 907 tonn.

I veke 48 blei det eksportert 1 215 tonn frosen laks, og prisen var 43,70 kr/kg.