132840_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132840
Høgare eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-11-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 47 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Høgare eksportpris for fersk laks

I veke 47 2013 var eksportprisen for fersk laks 39,94 kr/kg, ein stor auke på 8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 47 2013Endring i prosent
Uke 46 2013 - Uke 47 2013Uke 47 2012 - Uke 47 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,948,050,0
Fryst laks42,606,041,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 907-0,6-7,6
Fryst laks1 36819,836,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 17 907 tonn, ein liten nedgang på 0,6 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 020 tonn.

I veke 47 blei det eksportert 1 368 tonn frosen laks, og prisen var 42,60 kr/kg.