132838_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132838
Lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-11-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 46 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare eksportpris for fersk laks

I veke 46 2013 var eksportprisen for fersk laks 36,98 kr/kg, ein nedgang på 3,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.  

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 46 2013Endring i prosent
Uke 45 2013 - Uke 46 2013Uke 46 2012 - Uke 46 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,98-3,933,4
Fryst laks40,20-0,437,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 0201,5-2,3
Fryst laks1 1421,926,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 46 enda på 18 020 tonn, ein oppgang på 1,5 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 17 751 tonn.

I veke 46 blei det eksportert 1 142 tonn frosen laks, og prisen var 40,20 kr/kg.