132824_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132824
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-11-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 45 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 45 2013 var eksportprisen for fersk laks 38,50 kr/kg, ein nedgang på 3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 45 2013Endring i prosent
Uke 44 2013 - Uke 45 2013Uke 45 2012 - Uke 45 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,50-3,044,8
Fryst laks40,35-0,939,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 751-5,2-0,6
Fryst laks1 121-10,918,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 45 enda på 17 751 tonn, ein nedgang på 5,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 734 tonn.

I veke 45 blei det eksportert 1 121 tonn frosen laks, og prisen var 40,35 kr/kg.